Развојни план за период од 2021/2022. до краја 2025/2026. школске године.

Школски одбор је на својој седници од 15.9.2021. године донео је Развојни план ОШ ''Јован Јовановић Змај'' у Сремској Каменици за период од школске
2021/2022. године до краја школске 2025/2026. године. који је у целости доступан испод.

Управа школе.

 

 

Loading...