Виши разреди

Одабир изборног предмета за 5 и 7. разред

Одабир изборног предмета за 5 и 7. разред

Анкета за школску 2020/2021. за одабир изборни предмета за 5 и 7. разред Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица
Овом анкетом опредељујете се за изборне предмете које ће дете изучавати од школске 2020/2021. години. Школа задржава право да у складу са могућим изменама Наставних планова и програма од стране Министарства изврши ново анкетирање у септембру.

https://forms.gle/CBxtXcm5MFcdcySK6

https://forms.gle/5oLAunY3kPo2LaT16