Историјат

Ово је наша мала школска историја

1567-1869

Рани записи 1567-1687

Историјски извори (путопис Антуна Вранчића из 1567. године) тврде да је у средњевековној Каменици школа постојала још пре доласка Турака. У периоду од 1526. до 1687. године, када су Турци запосели Каменицу – школа није радила.

1567-1869

1701-1742

Православна црквена општина 1701.

Православна црквена општина 1701. године у порти гради и отвара мушку школу са три разреда (букварац, чаславац и псалтирац) о чему имамо прве сачуване писане документе. Учитељ је био сам парох.

1742-1798

1742. године Платон Симоновић

1742. године Платон Симоновић (државни саветник у Русији) осмишљава нову школску зграду која је имала учионицу и стан за учитеља, а од 1869. године стан је постао женска школа. На жалост, ова зграда сачувана тешком муком до нашег времена, иако већ деценијама под заштитом државе, непажњом је нестала (изгубила аутентичност) при реконструкцији 2004-2005. год.

1742-1798

1799-1810

1799 Прелазак надлежности над школом

Издржавање школе и учитеља 1799. године је прешло у надлежност политичке општине.

1811-1864

1811 Увођенје двојезичне наставе

Од 1811. до 1864. године наставни језици у српској школи су били српски и старословенски.

1811-1864

1850-1869

1850-1869

Надзор над Српском мушком црквеном школом је имала Карловачка конзисторија, а у периоду 1850 – 1860. надзорници Љурковић и Јовановић из Темишвара. Следеће деценије (1861-1869.) надзор опет врши Карловачка конзисторија. 1869. године установљена је црквено-школска аутономија. У учитељском стану школе отворена је женска школа, а прва учитељица је била Јелена Борић.

1869-1875

1869-1875

У периоду црквено-школске аутономије од 1869. до 1875. године школу је надзирао главни школски надзорник др. Ђорђе Натошевић.

1869-1875

14. Октобар 1874.

1874 Први школски одбор

14. Октобра 1874. године изабран је први школски одбор

1. Октобар 1875.

1875

Од 1. октобра 1875. године школа је била организована као женска троразредна и мушка троразредна школа у којима су предавала 2 учитеља.

1. Октобар 1875.

1877

1877

1877. године у школу је уведен четврти разред.

1880

1880

1880. године на захтев учитеља мушке и женске школе обе се спајају у мешовита одељења.

1880

1887

Од 1887. године школа носи назив „Хрватска опћа пучка школа“.

25. Октобар 1892.

1892

Крајем XIX века у Каменици су радиле две школе (православна и католичка) а 25. октобра 1892. године обе се спајају у једну троразредну "Пучку школу".

25. Октобар 1892.

15. Септембар 1898.

1898

15. септембра 1898. школа постаје четвороразредна и уписала је укупно 100 ученика у четири разреда и опетовницу – те се поделила у две дворазредне школе са посебним управама.

1907

1907

1907. године обе школе раде у новим школским зградама са по две учионице. У њима се радило све до 1961. године када је изграђен централни део данашње школске зграде.

1907

5. Мај 1915.

1915

5. маја 1915. године Аустро-угарска наређује спајање обе школе у једну четвороразредну са опетовницом под називом „Пучка школа“.

1921

1921

1921. године школа се помиње као «Државна народна школа»

1921

1929

1929

1929. године се помиње као "Основна народна школа – Каменица"

1930

1930

1930. године школа добија име по великом песнику за децу (који је последње године живота и рада провео у Каменици) и помиње се као "Државна основна школа – Чика Јова Змај – Сремска Каменица".

1930

1942-1944

1942-1944

За време Другог светског рата и окупације, у периоду 1942-1944. школа је носила назив "Државна мјешовита пучка школа – Каменица на Дунаву".

23. Октобар 1944.

1944

Од ослобођења Каменице 23. октобра 1944. године школа је поново «Народна основна школа».

23. Октобар 1944.

1951

1951

1951. године школа је прерасла у осмогодишњу школу и добила данашњи назив "Основна школа Јован Јовановић Змај". Тих година због дефицита предметних наставника учитељи су предавали и предмете старијим разредима.

1958

1958

Почетком јуна 1958. године у част великог Змаја организован је књижевни скуп «Змајев дан» на коме су учествовали најпознатији дечји писци и сама деца. Посебно интересантан је био «Змајев карневал цвећа» који је имао и своју краљицу. «Змајев дан» се због великог значаја и лепоте претворио у Прве Змајеве дечје игре које су се деценијама наставиле и попримиле чак и међународну димензију.

1958

1961

1961

1961. године школа се уселила у нову, функционалну школску зграду (централни део данашње школске зграде).

1970

1970

1970. године је дограђено лево крило (радионице за техничко, кухиња, купатила са свлачионицама, фото лабораторија), велика фискултурна сала и уведено је централно грејање (дотле су се у учионицама ложиле каљеве пећи).

1970

1971

1971

1971. године школа је уписала 788 ученика у 29 одељења и те године је од 9. до 11. јуна организовала I сусрет Змајевих школа Југославије који је постао традиционална манифестација (сваке године у другој школи, а сваке пете (јубиларне) године се одржава код нас).

1973 Покренут је школски лист „ЗМАЈЕВ ГЛАСНИК“

Покренут је школски лист „ЗМАЈЕВ ГЛАСНИК“, тренутно излати једном годишње.

1976

1976

1976. године уређено је школско двориште, а касније изграђено тространо степениште у функцији трибина.

1982

1982

1982. године изграђено је ново крило школске зграде са савременим кабинетима и просторијама за припрему наставе (биологија, физика-хемија, историја, ликовни атеље)…

1982

2000

2000

2000. године поново започето неговање играње шаха. Секцију водила учитељица Вера Стојшић – Гашпаровски а децу подучавао мајстор шаха Владимир Деже.

Ученици су постизали завидне резултате на првенствима.

2001

2001

2001. године школа је обележила вишеструке јубилеје:

  • 300 година (1701) сачуваног записа о постојању српске народне школе у Каменици
  • 50 година (1951) како је Народна школа добила Змајево име
  • 40 година (1961) изградње садашње школске зграде
  • 30 година (1971) покретања Змајевих сусрета, Каменица јубиларни домаћин
  • Испред школе је постављена Змајева биста рад вајара Љубе Кешеља.

2001

2003

2003

У јесен 2003. завршена је доградња 6 учионица за разредну наставу и после 7 година (од 1996.) настава је (са три) враћена у две смене.

2004

2004

2004. Школско двориште је ограђено металном оградом, постављен је видео надзор, а од стране родитеља ангажована агенција за обезбеђење ученика и објекта због повећања безбедности.

2004

2007

2007

2007. године отворен је продужени боравак.

2008

2008

2008. године у Новим Лединцима дограђена је подручна школска зграда (з a 4 учионице).Тиме је подручна школа постала осмогодишња, а отворен је и продужени боравак.

2008

2010

2010

2010. почела са радом школска кухиња за куване оброке продуженом боравку.

2011

2011

2011. школа мења изглед (уклоњени су преградни стаклени зидови у ходницима, ходници офарбани у живе боје, продужени боравак премештен у 2 учионице засебног крила са излазом у двориште, кабинети техничког измештени из приземља на спрат).

Школа је обележила вишеструке јубилеје:

  • 310 година од првог сачуваног записа постојања школе
  • 60 година (1951) како је Народна школа добила Змајево име
  • 50 година (1961) изградње садашње школске зграде
  • 40 година (1971) покретања Змајевих сусрета, Каменица јубиларни домаћин

2011

Директори наше школе до данас

… Милош Лукић, Ковиљка Црепулић (в.д.), Љубица Ивков, Вера Свирчевић (в.д.), Милена Станић, Бранислав Минчић, Вера Стојшић – Гашпаровски (в.д), Светлана Грујић (в.д), Јован Драча , Александра Ћирић и Дејан Мердановић.