Управа школе

Управни кадар школе

проф. Дејан Мердановић
проф. Дејан Мердановићдиректор школе
Рођен је у Оџацима 1981. године, живи у Новом Саду. После завршене Гимназије „Јован Јовановић Змај“, 2000. год. уписује Факултет физичке културе, смер Професор физичког васпитања. Дипломира 2005. године. У струци ради 13 година, а од октобра 2018. године, вршилац је дужности директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици.
проф.Зоран Цвијић
проф.Зоран Цвијићзаменик директора
Рођен у Суботици, живи у Сремској Каменици. Дипломирао на Техничком факултету „Михајло Пупин “ у Зрењанину, смер професор технике и информатике , а поседује и звање машинског инжењера. У нашој школи ради од 2011. године као наставник техничког и информатичког образовања, а од 2019. године је помоћник директора.
Јелена Скоко
Јелена СкокоДипломирани правник запослена на радном месту секретара школе
Дипломирани правник запослена на радном месту секретара школе

Стручна служба

Стручна служба школе

Слађана Фемић
Слађана Фемићпедагог
Рођена у Новом Саду где је завршила основну и средњу школу. Филозофски факултет , смер Педагогија завршила у Новом Саду . На пословима педагога школе ради од 2003. године.
Ружица Шкорић
Ружица Шкорићмедијатекар – библиотекар
Рођена у Карину, у Хрватској. У Винковцима је завршила основну и средњу школу. Педагошки факултет завршила је у Осијеку. На пословима библиотекара – медијатекара школе ради од 2006. године.
Данијела Шакота
Данијела Шакотапрофесорка српског језика, библиотекарка
Рођена у Новом Саду. Завршила основну школу у Сремској Каменици, Средњу економску школу у Новом Саду и Филозофски факултет у Новом Саду.

Административна служба

Административна служба школе

Санда Малешевић
Санда МалешевићАдминистрација, економски техничар