ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ У ЛЕДИНЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ У ЛЕДИНЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ У ЛЕДИНЦИМА

Управа школе је донела одлуку о увођењу двосменског рада од почетка другог полугодишта. У школи имамо 5 виших и 7 нижих одељења (+ боравак), а располажемо са 9 учионица (8 класичних и информатика).