Препоруке за превенцију COVID -19 од 11.5.2020.

Препоруке за превенцију COVID -19 од 11.5.2020.

ЗАПОСЛЕНИ  

 1. РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ – директор школе,помоћник директора,стручни сарадници
 2. ЗАПОСЛЕНИ  НА  ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ
 3. СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ – наставници и стручни сарадници
 4. ПРИХВАТ УЧЕНИКА НА ДНЕВНОМ НИВОУ-дежурни наставници,стручни сарадници

ИНСТРУКЦИЈЕ

 1. ХИГИЈЕНА:
 2. Дезинфекција објекта;
 3. Прање, чишћење и дезинфекција простора,прибора и опреме као и проветравање простора;
 4. Постављање дезобаријера и њихово редовно одржавање и допуњавање;
 5. Обезбедити довољне количине заштитне опреме за запослене,средства и прибор за чишћење,дезинфекцију и личну хигијену;
 6. Чешћа дезинфекција тоалета;
 7. Након  одласка ученика чистити,дезинфиковати и проветравати простор( дезинфекција подова,врата, столова,столица,квака,славина,објеката за играње и спорт и у дворишту)
 • ЗАПОСЛЕНИ:

       У установи треба да буде најмањи могући број запослених у исто време, али свакако толики да

      је могуће  организовати функционисање целодневног боравка за ученике.

      Укупно особље школе : директор,помоћници директора, стручни сарадници,наставници,секретар

      и особље  за одржавање хигијене.

 • СВИ ЗАПОСЛЕНИ МОРАЈУ ДА НОСЕ МАСКЕ И РУКАВИЦЕ.
 • РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ .
 • ПО УЛАСКУ У ОБЈЕКАТ ДЕЗИНФИКОВАТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН. ЛИЧНЕ СТВАРИ ОСТАВИТИ, НЕ УНОСИТИ У ПРОСТОР ГДЕ СУ УЧЕНИЦИ.
 • СВАКОДНЕВНИ  ПРИЈЕМ/ПРЕДАЈА УЧЕНИКА:
 • Пријем на главном улазу  школе у   7:30 ;
 • Родитељ предаје дете дежурном наставнику  на улазу ( родитељ мора имати маску и рукавице, препорука да дете има маску) и обавештава га у које време долази по дете;
 • Дете пролази кроз дезобаријеру, дезинфикује руке и дежурни наставник га одводи у учионицу која је намењена за рад целодневног боравка;
 • Најкасније у 16:30 родитељ долази по дете, дежурни наставник га доводи и предаје родитељу, који је у обавези да се изјасни да ли дете и сутра долази у школу.

ВАЖНО:  ПРИ ДОВОЂЕЊУ ДЕЦЕ А И МЕЂУ ЗАПОСЛЕНИМА ПОТРЕБНО ЈЕ ОДРЖАВАТИ МЕЂУСОБНО

                  РАСТОЈАЊЕ НАЈМАЊЕ 2m.