Упитник школски спорт

Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. и пратећим Акционим планом за период од 2021. до 2023. године планиране су одређене активности усмерене на развој школског спорта.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је интерсекторску радну групу која се бави питањима школског спорта у циљу успостављања механизама интерсекторске сарадње за школски спорт. Једна од активности радне групе односи се на испитивање унутрашње и спољашње мотивације наставника предмета физичко и здравствено васпитање и наставника разредне наставе, запослених у школама, за остваривање и унапређивање програма школског спорта, као и ученика и родитеља, односно других законских заступника, као и добијање информација о активностима и ресурсима школа као образовно-васпитних установа.


Наведени упитници се попуњавају онлајн и налазе на линковима:

Упитник за ученике (попуњавају ученици 3-8. разреда ОШ и ученици СШ) -  [КЛИКНИ ОВДЕ ЗА УПИТНИК]

Упитник за родитеље (попуњавају родитељи свих ученика) -  [КЛИКНИ ОВДЕ ЗА УПИТНИК]

Упитник за наставнике (попуњавају наставници предмета физичко и здравствено васпитање и наставници разредне наставе) -  [КЛИКНИ ОВДЕ ЗА УПИТНИК]

Рок за попуњавање упитника је најкасније до 06.05.2022. године.